Mânăstirea Cetățuia Negru Vodă

Schitul Sfântul Ierarh Modest


 
Schitul Sfântului Ierarh Modest

Este unitate de cult cu personalitate juridică .

Este în jurisdicţia mănăstirii Cetăţuia până când se va strânge personal care să dea un suflu nou duhovnicesc aşezământului.

Cei ce vor a ajuta la terminarea lucrarilor o pot face depunand ofranda lor pe adresa:


Schitul Sfântul Ierarh Modest
Loc. Stoeneşti, Sat Coteneşti, Cod 117675

BCR Campulung Muscel - Schitul Sfantul Ierarh Modest
Cod IBAN RO20RNCB0023121722050001
Cod de identificare fiscala 28476137Biserica Sfantul Ierarh Modest - Livada
"Călăuză să-ți fie lumina ..."

Pe vechile meleaguri muscelene, locuri pline de istorie şi legendă, "ţara" lui Seneslau şi totodată fieful primilor Basarabi, ascuns printre frumuseţea dealurilor împădurite, ce se înalţă semeţ către soare, la intrarea în defileul Dâmboviţei, pe drumul ce duce către Târgovişte, se află un mic grăunte de lumină în stadiul de germinare, Schitul Sf. Ierarh Modest-Livada.

La ora actuală Schitul dispune de o clădire cu 7 chilii , casa stăreţească, biblioteca, cancelaria, bucătăria, trapeza, constructii gospodăreşti anexe, si toate celelalte dependinţe necesare viitoarei obsti.  Conditiile înca sunt foarte vitrege mai ales lipsa curentului electric . Dorinţa părintelui stareţ Modest de a face un Altar de rugă aici, pentru pomenirea sa, a părinţilor şi a bunicilor sai, s-a realizat în anul 2003 dar drumul greu şi strâmt de a pune bazele unei obşti stăruitoare în rugăciune, statornică şi ascultătoare... mai dureaza. De ce oare, nu mai sunt persoane doritoare de monahism ? Cetăţuia şi un numar restrâns de credincioşi inimosi, depun toate eforturile pentru a prinde din ce în ce mai multă viaţă în această oază a credinţei.
Pe aceasta cale, vă anunțăm cu părere de rău că în luna octombrie, în 16 zile, schitul a ars. Din Biserică  nu a mai rămas decât cenușă... Dumnezeu știe taina acestei întâmplări...   Dar tot cu bunăvoința Tatălui Ceresc și ajutorul dumneavoastră, reconstructia schitului a început, cărămida pentru Biserică a fost dusă la Schit, iar cărțile și obiectele de cult care au dispărut în incendiu, prin donațiile oamenilor, au fost cumpărate. Mănăstirea Cetățuia prin părintele stareț Modest, preotul Marian Verme, secretarul Mihai Florentin Mănescu, au plătit toate icoanele catapetesmei Bisericii  si s-a dat comandă pentru sculptarea analogului și axioniței...

Călătorule, dacă mergi de la Câmpulung Muscel spre Târgovişte, opreşte-te o clipă în satul Coteneşti-Stoeneşti, de unde urcând pe un drum forestier (există un indicator în şosea), ajungi la această mică minune a credinţei şi, pleacă-ţi genunchii, aducând un gând de mulţumire Mântuitorului. Mica mănăstire ce poartă hramul Sfântului Ierarh Modest, este locul de preumblare al sfinţilor. In liniştea serii, se aud glasuri de rugă unite cu adieri de vânt şi triluri de păsări.

Doamne, trimite obște statornică, ascultătoare și cu frică de Tine.
Nu lăsa locurile sfințite să rămână pustii.Și iată că răbdarea noastră a făcut ca prin rugăciune să reparăm ceea ce s-a distrus. Instalația electrică a fost reparată: 2 acumulatori, un invertor, firele și celelalte lucruri necesare au fost plătite cu suma de 9.500 lei. NU DIN SPONSORIZĂRI ci din banul văduvei.


În perioada 9-11 noiembrie, s-au efectuat lucrările de izolare a pereților interiori ai Bisericii, îmbrăcarea cu rigips a catapetesmei ce a fost zidită din cărămidă. Asemenea, gletuirea boltei întregii Biserici. Mersul lucrărilor a fost supravegheat de părintele Modest iar la bucătărie a fost doamna Elena Matei din Vălenii de Munte.

Se așteaptă comanda făcută pentru uși și ferestre: ușa de la Altar, ușa principală din 2 bucăți, 9 ferestre, un total de plată de 8.800 lei (toată tâmplăria din termopan maro, model lemn).


Munca noastră este binecuvântată și vizibilă. Oricine, oricând, se poate duce la Schit și poate vedea mersul lucrărilor. Pe data de 09 decembrie s-a făcut transportul cu tractorul ducându-se la schit gresia, icoana mare a sf.Modest, mocheta, alimente pentru hram, etc. Pr Marian cu d-ul. Georgian au dat cu amorsa și lavabil pe peretii interiori ai bisericii iar d-ul. Aurel-sculptorul a început montarea candelabrului.


Pe 14 decembrie Pr. Modest, Pr. Iustin, Mihai - secretarul mânăstirii, au amenajat interiorul bisericii cu pregatiri pentru hramul de pe 18 din aceeași lună. S-au pus icoanele pe catapeteasma, s-a amenajat altarul cu toate cele de trebuință. D-ul. Aurel - sculptorul, a instalat candelabrul și împreună cu d-ul. Georgian au lucrat la instalația electrică a bisericii.


"Binecuvântează Doamne, pe toţi cei ce iubesc frumuseţea şi podoaba casei Tale"