Mânăstirea Cetățuia - Negru Vodă

Schitul Sfântul Ierarh ModestSchitul Sfântului Ierarh Modest

Este unitate de cult cu personalitate juridică actualmente având o vieţuitoare în persoana monahiei Serafima Steluţa Marin, tunsă în monahism cu aprobarea Înalt Prea Sfinţitului Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, în data de 18 decembrie 2015.

Este în jurisdicţia mănăstirii Cetăţuia până când se va strânge personal care să dea un suflu nou duhovnicesc aşezământului.

Cei ce vor a ajuta la terminarea lucrarilor de la chiliile schitului sau pentru instalarea unor dispozitive de producere a curentului electric (schitul nu are curent electric) o pot face depunand ofranda lor pe adresa:


BCR Campulung Muscel - Schitul Sfantul Ierarh Modest
Cod IBAN RO20RNCB0023121722050001
Cod de identificare fiscala 28476137


La Schitul Sfântul Modest, vă puteţi închina la părticele de moaşte de la Sfântul Ierarh Modest, Patriarhul Ierusalimului, cât şi la alte părticele de Sfinte Moaşte aduse de către Stareţul Cetăţuii de la Locurile Sfinte.Schitul Sfântul Ierarh Modest - Livada

Loc. Stoeneşti, Sat Coteneşti, Cod 117675

Biserica Sfantul Ierarh Modest - Livada

"Călăuză să-ți fie lumina ..."

Pe vechile meleaguri muscelene, locuri pline de istorie şi legendă, "ţara" lui Seneslau şi totodată fieful primilor Basarabi, ascuns printre frumuseţea dealurilor împădurite, ce se înalţă semeţ către soare, la intrarea în defileul Dâmboviţei, pe drumul ce duce către Târgovişte, se află un mic grăunte de lumină în stadiul de germinare, Schitul Sf. Ierarh Modest-Livada.

Deşi se află la 13 ani de existenţă, prin eforturile mai mult decât omeneşti ale părintelui Modest Ghinea, stareţul legendarei mânăstiri Cetăţuia Negru Vodă, modestul Schit începe să prindă din ce în ce mai multă viaţă, pe zi ce trece, prin eforturile conjugate ale obştei mânăstirii cu cele ale Schitului, creindu-şi drum spre menirea sa de a fi o "călăuză spre lumină".

Tenacitatea părintelui Modest coroborata cu binecuvântarea, ajutorul şi susţinerea Inalt Prea Sfinţitului Părinte CALINIC, Arhipăstorul străvechii Eparhii a Argeşului, precum şi efortul credincioşilor, apropiaţi şi mai puţin apropiaţi, ai mânăstirii, au făcut ca dorinţa tainică a părintelui stareţ să devină un vis împlinit. Astăzi, micul Schit a prins viaţă. Bisericuţa, prin strania sa frumuseţe maramureşeana, îşi înalţă turla spre cele de sus, ca un far ce emană lumina şi credinţa, prin cântecul de sirenă al clopotelor ce cheamă, peste dealuri şi păduri, zi de zi credincioşii la slujbă.

Gândit şi hotarât a fi un Schit de maici, micuţa insulă de credinţă are la ora actuală un numar mic al vieţuitoarelor, totuşi hotarârea şi voinţa lor nestrămutată de a finaliza toate lucrările, nu le opreşte de la nici un efort. La .ora actuală Schitul dispune de o casa care adaposteste vietuitoarele, casa stăreţească, biblioteca, cancelaria, constructii gospodăreşti anexe, . chiliile si toate celelalte dependinţe necesare viitoarei obsti. Cu toate caci conditiile înca sunt foarte vitrege, lipsa curentului electric, lipsa fondurilor necesare pentru constructii, lipsa fortei de muncă, lipsa lemnelor necesare încalzitului casei, obştea nu şi-a pierdut nădejdea în Mântuitorul şi în Prea Sfânta Sa Maică, ocrotitoarea noastră a tuturora. Dorinţa părintelui stareţ Modest de a face un Altar de rugă aici, pentru pomenirea sa, a părinţilor şi a bunicilor sai, s-a realizat dar drumul greu şi strâmt de a pune bazele unei obşti stăruitoare în rugăciune, statornică şi ascultătoare... mai dureaza. De ce oare, nu mai sunt persoane doritoare de monahism ? Cetăţuia şi un numar restrâns de credincioşi inimosi, depun toate eforturile pentru a prinde din ce în ce mai multă viaţă în această oază a credinţei.

Călătorule, dacă mergi de la Câmpulung Muscel spre Târgovişte, opreşte-te o clipă în satul Coteneşti-Stoeneşti, de unde urcând pe un drum forestier (există un indicator în şosea), ajungi la această mică minune a credinţei şi, pleacă-ţi genunchii, plin de evlavie, în faţa micuţei biserici, aducând un gând de mulţumire Mântuitorului, precum şi celor ce se nevoiesc aici, pentru noi şi pentru credinţă. Ai să fii întâmpinat nu de oameni, ci de Bunul Dumnezeu, de Maica Domnului, de sfinţi, căci toţi aceştia sunt acolo unde sunt chemaţi. Mica mănăstire ce poartă hramul Sfântului Ierarh Modest, este locul de preumblare al sfinţilor. In liniştea serii, se aud glasuri de rugă unite cu adieri de vânt şi triluri de păsări. Pe înserate, când soarele-şi întoarce faţa sa, pe drumul tău de întoarcere spre casă, te vor însoţi glasul vesel al tochiţei de lemn şi sunetul grav al clopotelor ce anunţă slujba de seară, vecernia. Căci aici, ca şi la mânăstirea Cetăţuia Negru Vodă, pravila mânăstirească este aceiaşi, cu toate slujbele ţinute zilnic, fără nici un rabat. Atunci să ai în sinea ta un gând bun pentru aceşti truditori, căci şi ei au un gând bun şi o rugăciune pentru toţi cei ce le calcă pragul.
"Binecuvântează Doamne, pe toţi cei ce iubesc frumuseţea şi podoaba casei Tale"