Mânăstirea Cetățuia Negru Vodă

Apel de suflet


 
Biserica rupestra

Personalul mănăstirii Cetăţuia:

 
Telefon mânăstire: 0248.544.000 şi 0762.664.776
 
Zilnic intre orele 20 şi 23:45.

 

Sunt oameni de bine care ne trimit mesaje de încurajare dar aşa cum şi domnitorii noştri în faţa puhoaielor năvălitoare primeau ajutor numai cuvinte, aşa şi noi în faţa puhoiului ameninţător contra bisericii strămoşeşti primim numai ajutor verbal. Noi nu facem lucruri peste puterile noastre ci numai cele ce sunt de trebuinţă. Ce lăsăm în urmă va conta pentru generaţiile ce vor veni. Este greu, recunoaştem că viaţa este aşa cum este dar hai să punem puţin umărul la "ridicarea acestui stâlp clătinat de răutate", stâlpul credinţei înaintaşilor noştri. Hai să fim mai buni, mai neîncăpăţânaţi, mai compatibili sufleteşte cu cei din jurul nostru.

La Schit nu este curent electric, încercãm pe aceastã cale sã dãm de un suflet milostiv care sã ne ajute a monta o eolianã. Menţionãm cã zona este foarte favorabilã pentru acest lucru.

Preot Marian Verme
 

* Metocul Sfinţii Români - preot Marian Verme construit în 2007, se află la intrarea în Valea Chiliilor, 150 metri de la şosea la poalele muntelui Cetăţuia. Biserica deserveşte nevoile spirituale ale comunităţii de rudari din satul Valea Cetăţuii-Cetăţeni. Aici se oficiază botezuri şi cununii gratuite.

* Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Calinic, preotul Marian Verme, acordă ajutor nu numai spiritual ci şi material familiilor nevoiaşe ce bat la poarta bisericii.

* La Schitul Sfântul Modest, după incendiul din 16 octombrie 2020, s-a clădit noua Biserică și cei câțiva viețuitori de sub ascultarea starețului Cetățuii, s-au pornit în a pune rânduială la Schit. În mod special și pe primul plan este drumul de acces din sat până la Schit, apoi curățenia generală în livada, gardurile de reparat, construcția noii Biserici precum și celelalte treburi administrative ce se impun într-un așezământ monahal. Nădăjduim că se vor afla căteva persoane dornice de a viețui în ascultare , statornicie și dragoste de Dumnezeu. Când consideri mânăstirea casa ta atunci faci ca tot lucrul tău să fie bun și trainic.

* La fiecare sfîrșit de lună se vor afișa listele cu numele și numărul chitanței aferente, persoanelor ce au donat în contul mănăstirii noastre. Din motive binecuvântate nu am afișat sumele donate întrucât acestea sunt date după măsura posibilităților fiecăruia. Dumnezeu să vă ocrotească și să vă binecuvânteze.

* Mănăstirea Cetățuia aduce mulțumiri persoanelor care au donat benevol fie la mănăstire fie în contul mănăstirii.

* Doresc să menționez faptul că toate lucrările ce se execută în mănăstire, se fac cu fonduri proprii și au binecuvântare precum și autorizațiile autorităților locale și centrale.

* Mai specific faptul că în listele cu ajutători nu sunt trecute persoane ce au dorit să-și păstreze anonimatul.

 
Binecuvântează Doamne, pe toți cei ce iubesc podoaba Casei Tale...
 

Donații

Iubiți credincioși, bisericuța din grotă mai amintește, prin urmele celor trei straturi de pictură, de evlavia Domnitorilor care îsi găseau aici refugiu în vremuri de restriște.

În Sfântul Altar există un mic izvor, considerat făcător de minuni, el picurând numai într-o scurtă perioadă a anului, cuprinsă între Izvorul Tămăduirii și Adormirea Maicii Domnului.

Cei ce vor să își arate dragostea față de Evanghelia lui Hristos și pentru patrimoniul național, poate depune obolul pe adresa Mânăstirii Cetăţuia-Negru Vodă, sau în unul dintre următoarele conturi

B.C.R. Câmpulung Muscel: Mânăstirea Cetăţuia Negru Vodă
Cod IBAN RO98RNCB0023013599440001
Cod de identificare fiscala RO 13938920

luna mai 2022

mănăstirea Cetățuia Negru Vodă                                        Schitul Sfântul Modest

Mitu O. - chitanța 85                                                  Pr. Iustin Tița -pictura- chitanța 22

                   Pantazi Ciprian.-pictură- chitanța 23 

                   Vlad M.-pt pictură- chitanța 24   

                   Mareș C.M.-pt pictură-chitanța 25

                   Marius N. -pt pictură -chitanța 26

                   Bratu A.-pt pictură-chitanța 27

                   Picu C.B.-pt. pictură - chitanța 28

                   Nestor B.T.-pt pictură - chitanța 29

                   Nestor B.T. - pt. pictură - chitanța 30

                   Mănescu Mihai și Andreea -pictură -chit. 31

                   Pantazi Florin -pt. pictură - chitanța 32

                   Pantazi Cristina-pt. pictură - chitanța 33

                   Nestor D.E.-pt. pictură - chitanța 34

                                                                              

luna aprilie 2022

mănăstirea Cetățuia Negru Vodă                                         Schitul Sfântul Modest

Cartoafă F. - chitanța 65                                                 Voicu L.Ș. - chitanța 16

Vlădulescu C.P. - chitanța 66                                          Pr. Marian Verme - chitanța 17

Mădulărescu A. - chitanța 67                                         Mănescu M.F. chitanța 18

Șimonescu C. - chitanța 68                                              Ghinea M. - chitanța 19

Lăzărescu N.V. - chitanța 69                                              Vasilescu M. - chitanța 20

Stănescu S. - chitanța 70                                                  Mihai P. - chitanța 21

Grigorie M. - chitanța 71

Vasilescu M. - chitanța 73

Neguțu L. - chitanța 74

Roita B.A. - chitanța 75

Tudose M. - chitanța 76

Mihai P. - chitanța 79

luna martie 2022

mănăstirea Cetățuia Negru Vodă                                         Schitul Sfântul Modest

Chițulescu - chitanța 41                                                  Ivanov C.L. - chitanța 11

Păun R.C. - chitanța 42                                                   Vasilevschi A.V. - chitanța 12

Vlădulescu C.P. - chitanța 43                                         Pr. Marian Verme - chitanța 13

Grigorie M - chitanța 44                                                 Mihai Florentin Mănescu - chit 14

Lăzărescu N.V. - chitanța 45                                            Ghinea M. - chitanța 15

Butnar L.L. - chitanța 46

Mădulărescu A. - chitanța 47

Vișoiu A. - chitanța 48

Petre I. - chitanța 49

Nica N. - chitanța 52

Tudose M. - chitanța 53

Teposu M. - chitanța 54

Teposu M. - chitanța 55

SC centrul cultural shakespeare srl - chit. 60

Luna februarie 2022

Mânăstirea Cetățuia Negru Vodă:
 
 1. Cojocaru A.L. - chitanta 23
 2. Negutu Lucica - chitanta 24
 3. Madularescu A. - chitanta 26
 4. Cojocaru A.L. - chitanta 27
 5. Beros A. - chitanta 28
 6. Lazarescu N.V. - chitanta 30
 7. Grigorie M. - chitanta 31
 8. Oltean P.B. - chitanta 32
 9. Cernea Alina - chitanta 33
 10. Cosmin P. Vladulescu - chitanta 34
 11. Roita B.A. - chitanta 35
 12. Haiduc I. - chitanta 36
 13. Tudose M. - chitanta 37
Schitul Sf. Ierarh Modest:
 
 1. Pr. Marian Verme - chitanta 06
 2. Manescu M.F. -chitanta 07
 3. Marian G. - chitanta 08
 4. Madularescu A. - chitanta 09
 5. Cernea A. - chitanta 10

 

Luna ianuarie 2022

Mânăstirea Cetățuia Negru Vodă:
 
 1. Cojocaru A.L. - chitanta 03
 2. Vladulescu C.P. - chitanta 04
 3. Cartoafa F. - chitanta 05
 4. Lazarescu N.V. - chitanta 06
 5. Grigorie M. - chitanta 08
 6. Madularescu A. - chitanta 09
 7. Cojocaru A.L. - chitanta 10
 8. Deaconescu C.C. - chitanta 11
 9. Pavel L.S. - chitanta 12
 10. Vasile C.N. - chitanta 13
 11. Tudose M. - chitanta 14
 12. Petrica G.A. - chitanta 16
 13. Vasilevschi A.V. - chitanta 17
 14. Mitu O. - chitanta 18
Schitul Sf. Ierarh Modest:
 
 1. Pr. Marian V. - chitanta 02
 2. Manescu M.F. - chitanta 03
 3. Marian G. - chitanta 04
 4. Diaconescu M. - chitanta 05

 
Mulțumiri tuturor acelora care și-au arătat dragostea pentru locașul de cult ce îl reprezintă Cetățuia, Schitul Sfântului Modest și Metocul Sfinții Români.
DUMNEZEU să vă dăruiască pace, spor binecuvântat, înțelegere și mântuire!