Februarie  2020 - Această adresă există din 2003, fiind reactualizată lunar

Index

Parintele Staret
Murmurul Sihastrilor
Schitul Sf.Ierarh Modest
Programul Slujbelor
Album
Apel de suflet
E-mail

Rugaciunea Sfantului Ioanichie, la pagina Sfantului.

Anunt despre Sfantul Ioanichie, la "murmurul sihastrilor"

Anuntam ca contul manastirii este afisat la Apel de suflet

Contul Schitului Sf. Modest este afisat la adresa Schitului

Anunt despre Schitul Sfantul Modest la titlul Schitului

ntr-un loc cu frumuseti inegalabile, retras, departe de lume, pierdut printre pãduri seculare si stânci prãpãstioase la o altitudine de peste 880 m, oameni dornici de reculegere s-au retras în umbra tãcutã a pesterilor si si-au închinat viata lui Dumnezeu în cea mai asprã sihastrie româneascã, deoarece "poporul român înzestrat din belsug cu darul dumnezeiesc al credintei a trãit în Carpaþi ca într-o catedralã".
ãlãtorul avizat care pãseste printre stâncile argintii care ascund nenumarate taine si ajunge în preajma Sfântului Locaseste surprins de asemãnarea izbitoare cu Schitul Meteora din Grecia, motiv pentru care scriitorul Mihai Rãdulescu l-a numit "Meteora României", fiind profund impresionat de acest rai de pãmânt românesc.

ste asezatã pe piscul unui munte la altitudinea de 881 m de la nivelul mãrii între Valea lui Coman, Valea Chiliilor si apa Dâmbovitei, la 25 km S-E de Câmpulung pe soseaua ce vine de la vechea cetate de scaun a Târgovistei, ancestral drum de cãrãusie în Tara Româneascã.
INDEX | ISTORIC | PÃRINTELE STARET | SCHITUL SF.MODEST | MURMURUL SIHASTRILOR | PROGRAM | ALBUM | APEL DE SUFLET | SF. IOANICHIE
Mãnãstirea Cetãtuia Negru-Vodã, Cetãteni, Jud. Arges, Cod 117240, tel:0248/544.000 ; E-mail: cetatuiamuscel@yahoo.com