Index | Istoric | Părintele stareţ | SCHITUL SF.MODEST | MURMURUL SIHASTRILOR | PROGRAM | ALBUM | APEL DE SUFLET | SF. IOANICHIE


 

Album - Sfintirea Schitului Sf. Ierarh Modest [ >>> ]

Album - Vietuitorii mãnãstirii [ >>> ]

Album - Diverse [ >>> ]

[ sus ] [ index ]copyright © 2003. Mãnãstirea Cetãþuia Negru-Vodã, Cetãþeni, Jud. Argeº